• 070-2170571

Voor werknemers

Veelgestelde vragen

STAAT JOUW VRAAG ER NIET TUSSEN, NEEM DAN GERUST CONTACT MET ONS OP

Sandsteps is uw juridische- en administratieve werkgever en draagt zorg voor de uitbetaling van uw salaris en opgebouwde reserveringen. De organisatie waar u de werkzaamheden voor verricht is de inlener. Deze partij is verantwoordelijk voor het inroosteren en dagelijks begeleiden van u op de werkvloer.

U mag pas aan het werk bij de inlenende organisatie als Sandsteps de volgende documenten van u heeft ontvangen:

 • Een ondertekende payroll overeenkomst.
 • Een compleet ingevuld inschrijfformulier.
 • Een compleet ingevuld Model opgaaf van de Loonbelasting.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (ID bewijs voor- en achterkant).

Via de tab ‘downloads’ kunt u het juiste formulier van de Model opgaaf van de loonbelasting vinden evenals een inschrijfformulier. U kunt dit inschrijfformulier invullen indien u zich niet reeds elektronisch via de link ‘inschrijven’ bij ons heeft ingeschreven.

Sandsteps heeft voor de verwerking van uw inschrijving de volgende documenten nodig: een getekende payroll overeenkomst, inschrijfformulier, Model opgaaf van de loonbelasting, kopieën geldig legitimatiebewijs en bankpas. Zodra wij deze documenten in goede orde hebben ontvangen kunt u, nadat u aan het werk bent gedaan bij de inlenende organisatie, de uren declareren. Wij zullen uw declaratie op dinsdag en donderdag verwerken en indien mogelijk, verlonen.

Geldige legitimatiebewijzen voor medewerkers binnen de EU:

 • Identiteitskaart (zowel kopie voor- als achterkant).
 • Paspoort.

Geldige legitimatiebewijzen voor medewerkers buiten de EU:

 • Paspoort met aantekening (vergunning tot verblijf).
 • Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst.
 • Vluchtelingen paspoort.
 • Toeristenkaart. 

Let op: voor zowel medewerkers binnen als buiten de EU geldt dat een legitimatiebewijs niet verlopen mag zijn voor aanvang van de werkzaamheden. Daarnaast mogen medewerkers buiten de EU alleen werken indien zij in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning waarop staat dat arbeid vrij is toegestaan.

Sandsteps hanteert de ABU-CAO. Tevens de eventueel te hanteren CAO van de opdrachtgever. De ABU-CAO kunt u hier inzien / downloaden.

De jaaropgave wordt eind januari volgend op het jaar waarin u werkzaam voor ons bent geweest naar u per email verstuurd. Tevens kunt u de jaaropgaaf op sandsteps.flexportal.nl inzien.

Loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/ premie volksverzekeringen. De loonheffingskorting kan uit de volgende heffingskortingen bestaan:

 • Algemene loonheffingskorting
 • Arbeidskorting
 • Ouderenkorting
 • Alleenstaande- ouderenkorting
 • Jonggehandicaptenkorting
 • Levensloopverlofkorting

In principe heeft iedere werknemer recht op loonheffingskorting. Dit geldt eveneens voor werknemers die niet in Nederland wonen. Wanneer u de loonheffingskorting wil laten toepassen dan dient hij een schriftelijk verzoek in te dienen bij Sandsteps door middel van het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor loonheffingen’. Op het moment dat u de loonheffingskorting niet meer wilt toepassen, dan dient u hier eveneens een schriftelijk verzoek voor in te dienen.

Om onnodige eindafrekeningen te voorkomen, dient u de loonheffingskorting maar bij één werkgever toe te passen. In de meeste gevallen wordt de loonheffingskorting toegepast bij de baan waar de medewerker het meeste verdient. Ook is het mogelijk dat de werknemer de loonheffingskorting bij geen enkele werkgever laat toepassen. De werknemer kan later middels zijn aangifte inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen dit bedrag terugvragen.

Het nettobedrag is afhankelijk van het aantal uren dat er wordt gewerkt en/ of de loonheffingskorting die wordt toegepast. U kunt uiteraard te allen tijde telefonisch contact met ons opnemen voor een bruto-netto berekening van uw salaris.

Deze mogelijkheid bestaat. Voor het aanvragen van een werkgeversverklaring kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 070-2170571.

In geval van ziekte dient u op de eerste dag van ziekte vóór 09.00 uur telefonisch contact met ons op te nemen, evenals met de opdrachtgever waar u de werkzaamheden verricht. Bent u op een later tijdstip – dus gedurende uw werkdag – ziek geworden, dan dient u dit alsnog op die dag aan ons door te geven.

Wanneer u zich ziek meldt dient u het volgende door te geven:

 • Werk verplicht op de dag van ziekte, ja of nee.
 • Laatst gewerkte dag bij desbetreffende opdrachtgever.
 • Eerstvolgende werkdag bij desbetreffende opdrachtgever (de eerstvolgende dag dat de medewerker eigenlijk had moeten werken).
 • Werkzaam op zaterdag en/of zondag, ja of nee.

De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het inroosteren, dagelijks begeleiden van de medewerkers op de werkvloer en de salarisafspraken. Hier staat Sandsteps geheel buiten. Afspraken met betrekking tot uw salaris moet u dus met uw opdrachtgever bespreken.

Wanneer het aantal uitbetaalde uren niet conform loopt met het aantal gewerkte uren, dan dient u eerst contact op te nemen met de opdrachtgever. Zij zullen dan samen met u de eventuele correctie bepalen en dit schriftelijk of per email aan ons bevestigen.